Z historie naší farnosti
Kněží, působící ve farnosti
Přehled kněží, kteří působili v Albrechticích (podle záznamu v kronice). Údaje však nejsou zcela kompletní

Období do r.1945

Po ukončení reformace konali v Albrechticích duchovní službu kněží z Karviné, pak ze Stonavy, načež byla v Albrechticích stanovena lokálie a kaplan ze Stonavy se zabydlel v obci v soukromém bytě.

Období po r. 1945
p. Dominik Piechaczek - Působil zde jako kaplan na začátku druhé světové války (farní budova zde nebyla).

p. Josef Maciejiczek - Stonavský kaplan, který po druhé světové válce nastoupil v Albrechticích jako lokalista. Jemu se za totality podařilo vystavět farní budovu s přispěním farníků. Tento kněz se mimořádne zasloužil o dovybavení nového kostela.
p. Stanislav Jochymek ( nyní v Karviné ) a také p. Jiří Švaniga ( již zemřel ) ho zde na několik měsíců prozatímně zastupovali.

Děkan Viktor Boczek ( únor 1975 - březen 1978) - rodák z Bohumína, stal se po úmrtí p. J.Maciejiczka správcem kostela. Působil zde jen tři roky, protože měl k tehdejším politickým poměrům kritické vyjadřování a musel proto v 66 letech odejít do nuceného důchodu.

p. Jindřich Lorisz ( březen 1978 - srpen 1981) - rodák z Vendryně, později přeložen do Frýdku-Místku. Nyní je farářem v Petrovicích u Karviné

p. Rudolf Sikora ( srpen 1981 - červen 1982) - na zásah okresního církevního tajemníka byl brzy přeložen, protože na tehdejší poměry „příliš aktivizoval mládež“. Do Albrechtic pak dojížděl z Č.Těšína.

p. Ferdinand Otevřel ( červen 1982 - červen 1983) - dojížděl z Karviné 2.

p. Pavel Motyka ( červen 1983 - září 1984) - dojížděl z Č.Těšína. Nyní je farářem v Sedlišti a Bruzovicích ( u Frýdku - Místku).

p. Alois Pavlus ( září 1984 - července 1987) - dříve děkan v Ostravě a kanovník v Kroměříži.

p. Zigmund Farnik ( července 1987 - srpen 1990) - převzal správu zdejšího kostela a současně spravoval faru v Horní Suché. Do Albrechtic a Stonavy pak dojížděl. Nyní žije v ústraní v Horní Suché.

Období po r. 1989
Msgr. Miloslav Klisz ( srpen 1990 - července 1998) - rodák ze Skrzeczoně. Nyní žije v katechetickém domě v Karviné.

p. Janusz Kiwak, pochází z Polska , působil zde krátce u p. Msgr Miloslava Klisze, v únoru 1998 přeložen na farnost v Místku, nyní je farářem v Jablunkově.

p. Miroslav Kazimierz, pochází z Polska - je současným duchovním správcem a spravuje naši farnost od 19.7.1998.

Rodáci v duchovní službě
Z albrechtické farnosti vzešli dva kněží - p. Stanislav Waloszek vysvěcen v roce 1946 a p. Libor Botek vysvěcen
v roce 1989, řeholnice Veronika Puková.
Zpět na historii