Z historie naší farnosti
Farní kostel - dokončení
Nový kostel sv. Petra a Pavla je jednolodní s rozměry 37 x 12 m. Věž má půdorys 3,5x3,5 m a je 60 metrů vysoká. Věžní kříž má výšku 6 m.
Hlavní oltář je sestaven ze čtyřmetrového kříže a dvou reliéfu, na pravé straně je to Poslední večeře a na levé Pozdvihování . Svatostánek je ze dřeva. Oltář byl pořízen v roce 1947. V roce 1968 byly pořízeny dvoumanuálové varhany se 40-ti rejstříky, pocházející z rozbořeného kostela sv. Jindřicha v Karviné – Solci. Před montáží ve zdejším kostele byly opraveny v továrně na varhany v Krnově. V kostele se nachází 34 dubových lavic 3,4 m dlouhých a další 4 lavice jsou umísteny na kůru. Vežní čtyřciferníkové hodiny byly pořízeny v roce 1950. Byl zhotoveny v Třineckých železárnách. Ve věži byly umístěny 4 zvony: Barbora byla ocelová a vážila 499 kg, Ondřej- 240 kg a je rovnež ocelový, stejně jako Izidor o váze 120 kg. Nejmenší zvon byl ze zvonoviny a vážil 30 kg. V roce 1938-9 byl pořízen nový veliký zvon, odlitý v Ustroniu. Do věže byl zavěšen 15.5.1939. V roce 1966 bylo provedena úprava zvonění na motorický pohon. V roce 1971 byly pred průčelí kostela umístěny zrestaurované bílé mramorové sochy z carrarského mramoru, vlevo Krista ukřižovaného a vpravo Panny Marie Lourdské.

Dne 23.1.1993 jsme prožívali událost svěcení nových zvonů, které byly odlité v dílně paní Ditrichové v Brodku u Přerova. Ceremoniálu se účastnil olomoucký biskup Msgr. Josef Hrdlička a asi 15 dalších duchovních z okolí, včetně karvinského děkana, p.Petra Černoty. Zvony posvětil otec biskup na prostranství před kostelem.
Největší zvon má hmotnost 855 kg a je naladěn na fis1, druhý zvon má hmotnost 491 kg, tón A1, a třetí zvon váží 360 kg, tón H1.Původní zvony byly demontovány.

V posledních letech probíhaly různé udržovací práce - mezi větší svým rozsahem patřily výměna střešní krytiny, celková oprava okapových systémů v květnu 2004, pokládka dlažeb a chodníků kolem kostela v červnu 2005.


Zpět na úvod historie
Přehled kněží, působících ve farnosti