U nás ve farnosti
svoje názory nebo komentáře můžete vyjádřit v našem
fóru
Schola vždy v pátek v 18 hodin na faře
Poznáváme naši víru každé 2.úterý v měsící po mši svaté
Setkání mládeže každou sobotu po mši svaté
Adorace každý pátek od 20.30 do 21.30 hodin
Pravidelný program farnosti
předchozí záznamy
Pokud máte nějaké fotografie nebo poznatky a informace z dění ve farnosti a jste ochotni je poskytnout ke zveřejnění, prosím o jejich zaslání na redakční e-mail anebo je můžete zapůjčit na faře nebo v sakristii.
Záznamy dřívějších událostí a děni ve farnosti
Společenství rodin
Je to společenství modlitební, biblické a diskusní. Vezměte si s sebou Bibli (ekumenický překlad).Přijít mohou oba manželé nebo jen jeden z manželů. Čas setkávání : od 20,00 hod. do 22,00 hod.
Další informace a termíny - p.Václav Waloszek Tato setkání slouží k vzájemnému povzbuzení ve víře a k manželství.
Počet základních úkonů ve farnosti v roce 2007
Křty 14
Svatby 6
Biřmování 36
Pohřby 10
Mezidobí I. 2008
Doba postní 2008
Ve dnech 4. - 10.9. u nás pobývala sestra Fabiola z misie v Etiopii. Mohli jsme slyšet a vidět, jak těžký mají život lidé i jaká je náročnost i potřebnost misionářů. Uspořádali jsme sbírku na zdravotnickou pomoc potřebujícím, její výtěžek byl přímo předán sestře Fabioli. .
V neděli 6.7. se konalo tradiční farní odpoledne - farní festyn - počasí nám opět přálo, takže setkání se velmi vydařilo. Zavítali k nám tradičně i naši sousedé z Horní Suché. fotografie .
Letošní pouť - odpust jsme slavili přesně 29.6.2008 - váženými hosty byli především Mons. Miloslav Klisz, který u nás dříve působil jako farář a na druhé mši svaté i P.. Václav Gandera, farář Havířov Město a Mons. Rudolf Sikora. farář z Hnojníku a zároveň frýdecký děkan. fotografie .
V neděli 18.5.na svátek Nejsvětější trojice přistoupilo k 1.svatému přijímání 8 dětí , odpoledne na májové pobožnosti obdržely upomínku od .o.Mirka na tento sváteční den.
Ve čtrvrtek 1.5.2008 a 8.5.2008 připravil pro zájemce o. Mirek výlety - na Velehrad a okolí a do Trenčína a okolí - fotografie .
V sobotu 8.3. 2008 proběhlo diecézní setkání mládeže s o.Biskupem v sousední farnosti Stonava, v naší farnosti byl sraz účastníků, kterí ptoé odešli pěším průvodem do farního kostela ve Stonavě.
Ve dnech 15.2.2008 - 17.2.2008 proběhly pravidelné každoroční rekolekce pod vedením našeho o.Miroslava, opět v Českém Těšíně v rekolekčním domě. Nedělní mši sloužil p.Jan Mryka, farář ze Starého Bohumína
Doba velikonoční 2008
Na Svatodušní neděli v 16 hodin ve farní zahradě bylo tradiční smažení vaječiny.
Na svátek Nanebevstoupení Páně jsme byli na výletě na Velehradě.
Letošní velikonoční svátky - triduum - jsme slavili ve dnech 20.3.-.23.3 - fotografie .
Mezidobí II. 2008