U nás ve farnosti
svoje názory nebo komentáře můžete vyjádřit v našem
fóru
předchozí záznamy
Fotogalerie
Záznamy dřívějších událostí a děni ve farnosti
Doba postní 2007
Ve dnech 16.3.-18.3 2007 byla třídenní Duchovní obnova - farní rekolekce v našem kostele, které vedl p. Adam Rucki, spirituál naší diecéze. Rekolekce byly v rámci mše svaté a byly velmi pěkné a poučné. Zajisté přispěly k ujasnění některých pravd a názorů jak ve víře, tak pro každodenní život. Velmi potřebná bylo i osvětlení úlohy sv.Maria Magdalské v souvislosti s další mediální kampaní, zpochybňující pravdy Nového zákona
V neděli 4.3. proběhl koncert - pásmo písní a scének v podání studentské skupiny Paprsky z křesťanského gymnázia v Odrách.
Doba velikonoční 2007
Ve vigilii Zmrtvýchvstání Páně dne 7.4.2007 jsme vstoupili do doby velikonoční. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout některé momenty. Od 14.5. do 25.5. probíhalo malování vnitřku kostela. Malování prováděla firma Václav David z Fulneku, část nákladů pokryl příspěvek obecního úřadu. Při této příležitosti, kdy byla přítomna vysokozdvižná plošina, jsme mohli provést také důkladnou očistu i běžně nepřístupných povrchů ve výškách. Všem pomocníkům patří upřímné poděkování. Vzhledem k "rozpracovanému" interiéru jsme slavili nedělní mši svatou dne 20.5. na nádvoří kostela. Pán Bůh nám dopřál pěkné počasí. Některé momenty z malování i mše svaté - viz fotogalerie.Zároveň byly vyměněno osvětlení křížové cesty, věčné světlo u oltáře a instalován nový křišťálový lustr, který jsme obdrželi darem. Právě symbolicky na Slavnost Seslání Ducha svatého jsme mohli poprvé v plné kráse zažít obnovený interiér našeho kostela. V neděli 27.5. se opět konalo již tradiční smažení vaječiny - farní podvečer na zahradě.
Mezidobí II. 2007
V sobotu 6.10.2007 uděloval u nás biskup F.V. Lobkowicz Svátost biřmování . Slavnost se konala společně pro farnosti Albrehctice i Horní Suchá, celkem byla svátost udělena 36 biřmovancům ( fotogalerie )
Ve dnech 4.6. - 7.6. se konaly farní rekolekce přímo v našem kostele - opět pod vedením o. Czeslawa Blocha z Bielska-Bialej. Velmi pěkným symbolem bylo ukončení těchto rekolekcí slavností Těla a Krve Páně, kterou sloužil jak o.Czeslaw, tak náš o.Mirek.
1.7.2007 jsme slavili pouť - odpust, jako host sloužil obě mše svaté o. Artur Kimak , farář z Vendryně.
V neděli 8.7. se konalo tradiční farní dopoledne na farní zahradě. Počasí nám ideálně popřálo a přišlo mnoho farníků, mnozí přijeli i z naší partnerské farnosti Horní Suchá .
Advent 2007
V sobotu 22.12. a v neděli 23.12. jsme tradičně měli v kostele k dispozici pro všechny lidi dobré vůle betlémské světlo
Svatý Mikuláš navštívil naše děti ( přítomné v kostele) po mši svaté ve čtvrtek 6.12. - viz fotogalerie Menší děti shlédly scénku o Noem v podání scholy, poté již přišel Mikuláš. Letos rozdával dárky po částech, v mezičase si děti zazpívaly známé písničky pod animačním dohledem anděla Pavly.
V neděli 2.12. jsme první adventní nedělí zahájili nový církevní rok.
Vánoční doba 2007
Díky obětavosti našich dětí a farníků proběhla ve dnech 5. a 6.1.2008 Tříkrálová sbírka.
V pondělí 31.12 jsme poděkovali za přijatá dobrodiní v roce 2007 s prosbou o Boží ochranu v roce 2008 a slavnostní Te Deum.
Slavnostní půlnoční mší 24.12. s tradičním pěkným úvodem postupného rozsvěcování světla v kostele jako symbolu Světla pro lidstvo jsme otevřeli dobu vánoční.