Mše svaté a bohoslužby

 Pořad mší a bohoslužeb

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 8.11. 2018 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17:05 hodin od 3.11. 2018 v 16:05 hodin
 Neděle  v 8:05 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 20 h do 21 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

29.4. 5.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském

Čtení k nedělní mši svaté:     CZ ,  PL
 
Příští týden: 
5.5.   sobota - mše svatá bude mimořádně už v 16 hodin,  v 18 hodin je poutní mše děkanátu Karviná ve Starém Bohumíně 
6.5.   6.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
 
Dále:
10.5. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, mše svatá, začátek novenny - přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého
13.5. 7.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
19.5. Vigilie Seslání Ducha Svatého, mše svatá v 17.05 hodin polská, po mši svaté tradiční smažení vaječiny v zahradě u fary
20.5.  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém , ukončení doby velikonoční     
27.5.  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
31.5.  Slavnost Těla a Krve Páně—Boží Tělo, mše svatá v 17 hodin v jazyce polském, procesí ke čtyřem oltářům
3.6.    9. neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
8.6.    Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova , mše svatá v 16 hodin  v jazyce polském
 
Zobrazeno: 8060