Mše svaté a bohoslužby

Omezení účasti na mši svaté od 14.10.2020
V kostele se smí zúčastnit mše svaté nebo jiné pobožnosti pouze 6  osob,  beze zpěvu, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, kteří spolu bydlí ), pouze sedící, dodržovat zásady hygieny - především rukou, všichni mají roušku uvnitř kostela vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
Obdobně vše kromě omezení na 6 osob platí pro svatby, křty a pohřby. 

Mimo čas běžných bohoslužeb a pobožností  jsou odemčeny venkovní dveře před vnitřní mříží pro individuální modlitbu, nutno ale zachovat předepsané předpisy pro blízkost osob a jejich shromažďování 

Z tohoto důvodu, kdy se nelze osobně zúčastnit mše svaté v kostele, by každý se měl  zúčastnit nedělní mše svaté pomocí přenosových médií

Pořad mší a bohoslužeb  

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 29.10. 2020 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17 hodin od 31.10. 2020 v 16 hodin
 Neděle  v 8 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 20 h do 21 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

18.10. 29. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin v jazyce českém

Čtení k nedělní mši svaté:     CZ   PL   

 
Příští týden: 
25.10. 30. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin v jazyce polském   
Dále:

1.11. Slavnost všech svatých, mše svatá v 8 hodin v jazyce polském, 

 
 
 
 
Zobrazení: 15612