Mše svaté a bohoslužby

Pořad mší a bohoslužeb 

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 3.11.2022 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17 hodin od 5.11.2022 v 16 hodin
 Neděle  v 8 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 19 h do 20 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

Upozornění: Tento týden není mše svatá v úterý
V neodkladných případech se obraťte na P. Rolanda Manowského, stonavského faráře, tel.732 364 247
 
2.10. 27. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin CZ

Čtení k nedělní mši svaté:     CZ  PL   

 
Příští týden: 
9.10.  28. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL
 
Dále:
16.10. 29. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin CZ
23.10. 30. neděle v mezidobí, Misijní neděle, mše svatá v 8 hodin PL
Zobrazení: 20836