Mše svaté a bohoslužby

 Pořad mší a bohoslužeb

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 16 hodin,
od 1.4. 2019 v 17 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 16:05 hodin od 1.4. 2019 v 17:05 hodin
 Neděle  v 8:05 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 20 h do 21 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

17.2. 6.neděle v mezidobí, mše svatá v 8:05 hodin v jazyce polském
Čtení k nedělní mši svaté:     CZ   PL   
 
Příští týden: 
24.2. 7.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
Dále:
3.3. 8.neděle v mezidobí, mše svatá v 8:05 hodin v jazyce polském
6.3. Popeleční středa - den přísného půstu 
10.3. 1.neděle postní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
Zobrazení: 10111