Mše svaté a bohoslužby

Omezení účasti na mši svaté
V kostele se smí zúčastnit mše svaté pouze tolik osob, aby byly dodrženy rozestupy mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, kteří spolu bydlí ), nutno dodržovat zásady hygieny - především rukou, všichni mají respirátor/roušku uvnitř kostela, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
Obdobně vše platí pro svatby, křty a pohřby. 

Mimo čas běžných bohoslužeb a pobožností  jsou odemčeny venkovní dveře před vnitřní mříží pro individuální modlitbu, nutno ale zachovat předepsané předpisy pro blízkost osob a jejich shromažďování 

Svátost smíření ( zpověď ) - příležitost je vždy 1/2 hodiny před mší svatou, pokud potřebujete, lze i telefonicky dohodnout, volejte 731 625 688

Pořad mší a bohoslužeb  - platí s omezeními uvedenými výše 

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 1.11.2021 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17 hodin od 1.11. 2021 v 16 hodin
 Neděle  v 8 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 19 h do 20 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

Tento týden nejsou mše svaté v úterý, čtvrtek a pátek

18.7. 16. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL 

 
Farní sbírka pro postižené po tornádu na Moravě - je možno přispět až do neděle 18.7., dar možno předat v sakristii po mši svaté nebo po dohodě na faře
 
Čtení k nedělní mši svaté:     CZ PL   
 
Příští týden: 
25.7. 17. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin CZ
Dále:
1.8.. 18. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL  
 
 
 
Zobrazení: 17841