Mše svaté a bohoslužby

 Pořad mší a bohoslužeb

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 31.10. 2019 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17:05 hodin od 2.11. 2019 v 16:05 hodin
 Neděle  v 8:05 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 20 h do 21 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

16.4. Úterý - po mši  bude udílení Svátosti pomazání nemocných, česká
Velikonoční TRIDUUM
18.4. Zelený čtvrtek, mše svatá Večeře Páně v 16 hodin v jazyce polském, přenesení a uložení Nejsvětější svátosti na boční oltář 
19.4. Velký pátek, památka umučení Páně , pobožnost křížové cesty a velkopáteční obřady v 15 hodin v jazyce českém , přenesení a uložení Nejsvětější svátosti na oltář Božího hrobu,  odhalení Božího hrobu, večerní  adorace do 21 hodin.  DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU 
20.4. Bílá sobota, možnost adorace u Božího hrobu od 9 do 18  hodin  V 9 hodin bude svěcení pokrmů, poté zahájení adorace. 
Velikonoční vigilie—začátek obřadů  18.05 hodin, svěcení ohně a vody, poté slavnostní mše svatá v jazyce  polském - czytania 
21.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  slavnostní mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 
22.4. Velikonoční pondělí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
Albertino Piazza Zmrtvýchvstání 
Čtení k nedělní mši svaté:     CZ   PL   
Příští týden: 
28.4. Neděle Božího milosrdenství, mše svatá v 8.05 hodin  polském
Dále:
5.5. 3.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
12.5. 4.neděle velikonoční, Neděle dobrého pastýře, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
19.5. 5.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 
26.5. 6.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
30.5. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, mše svatá v 16 hodin, začátek novenny - přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého
2.6. 7.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
8.6. Vigilie Seslání Ducha Svatého, mše svatá v 17.05 hodin česká, po mši svaté tradiční smažení vaječiny v zahradě u fary, mše nemá nedělní platnost 9.6. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském, ukončení doby velikonoční
16.6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 
20.6. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, mše svatá v 16 hodin v jazyce polském, procesí ke čtyřem oltářům 
23.6. 12. neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském 
28.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, mše svatá v 16 hodin  v jazyce polském, mše nemá nedělní platnost
30.6. Slavíme pouť- odpust, mše svatá v 8.05 hodin v  jazyce polském, v 10.05 hodin v jazyce českém                         
 
Zobrazení: 10710