Czytania mszalne

III NIEDZIELA ADWENTU - LAUDETE

 

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza  ( So 3,14–18a ) 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska,Wyśpiewuj, Córo Syjońska,podnieś radosny okrzyk, Izraelu!Ciesz się i wesel z całego serca,Córo Jeruzalem!Pan oddalił wyroki na ciebie,usunął twego nieprzyjaciela;Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,już nie będziesz bała się złego.Owego dnia powiedzą Jerozolimie:„Nie bój się, Syjonie!Niech nie słabną twe ręce!”.Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,Mocarz, który daje zbawienie.On uniesie się weselem nad tobą,odnowi swą miłość,wzniesie okrzyk radości,jak w dniu uroczystego święta.

Psalm Iz12

Głośmy z weselem,Bóg jest między nami.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian  ( Flp 4,4–7 )

Bracia:Bracia:Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza  ( Łk 3,10–18) 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Zobrazení: 3511