U nás

Farní kostel je zasvěcen Svatým apoštolům Petru a Pavlovi 

Patrocinium - pouť - odpust slavíme 29.června

Výročí posvěcení kostela - krmáš - kiermasz slavíme 18.září

 

Dění u nás ve farnosti: 

V roce 2023 bude u nás udělována Svátost Biřmování, od října probíhají pravidlená setkání a příprava přihlášených zájemců. 
23.10. Misijní neděle - poděkování všem dárcům, kteří přispěli na pomoc misiím
18.9. Slavili jsme 84. výročí posvěcení našeho farního kostela, krmáš - kiermasz, jako host zde byl P. Kalikst Jan Bernard Mryka z Bohumína.
4.9. Dožínková mše svatá na poděkování za letošní úrodu
5.7. Tradiční farní odpoledne ve farní zahradě
3.7. Pouť ke svatým apoštolům Petru a Pavlovi - odpust - jako host byl u nás P. František Vrubel z Třince, slavnostní mše byly jako obvykle v 8 a 10 hodin
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v letošním roce připadla na 17.4.
 
Zobrazení: 9926