U nás - starší zápisy

Dění u nás ve farnosti -archiv : 

2018:

18.11. Slavili jsme 50. výročí posvěcení varhan v našem kostele. Varhany byly původně v likvidovaném farním kostele ve staré Karviné. Proto program představil sbor a schola kostela Povýšení Sv.Kříže v Karviné, varhany Kamil Novák 
22.9. Byl u nás pomocný biskup naší diecéze bp. Martin David a byla udělována Svátost biřmování, jako hosté byli u nás také děkan p. Kalikst Jan Bernard Mryka ze Starého Bohumína, p. František Vrubel -   farář z Třince,   
16.9. Slavili jsme 80. výročí posvěcení kostela - krmáš -kiermasz, odpoledne pak bylo farní odpoledne v zahradě u fary  
9.9. Slavnostní dožínková mše - poděkování za letošní úrodu, odpoledne pak v zahradě u fary krájení dožínkového chleba  
5.7. Tradiční farní odpoledne v pergole u fary 
1.7. Slavili jsme pouť - odpust, jako host byl u nás o. Józef Goryl OFM ze Cvilína, při mši svaté v 10h zpíval sbor z kostela ve Stonavě. Měli jsme u nás relikvii sv. Charbela, po mších jsme se modlili novennu ke sv.Charbelovi a bylo udělováno pomazání a přímluvy ke sv. Charbelovi - informace o sv.Charbelovi najdete například na těchto stránkách  
19.5. Konala se tradiční Svatodušní vaječina v zahradě u fary 
2.3.- 4.3. Farní rekolekce v exercicičním domě v České  Těšíně
28.1. malá misijní neděle - byla u nás s. Fabiola z Etiopie, byl předán dar farností Albrechtice a Horní Suchá
1.1. Odpolední mši svatou zkrášlil pěvecký sbor PZKO Stonava, po mši bylo ještě jako dodatek malé pásmo koled  

2017:

27.12. Koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu
10.12. Adventní koncert duchovní hudby - varhany Ondřej Mucha
5.12. Po mši k nám přišel sv. MIkuláš s andělem 
3.12. 1.neděle adventní - zahájení nového církevního roku 
17.9. Slavili jsme výročí posvěcení našeho kostela - krmáš - kiermasz  
10.9. Děkovná dožínková mše, odpoledne pak bylo setkání ve farní zahradě 
9.7. Oslavil životní jubileum dožitých 80.let P. Jindřich Lorisz, bývalý správce naší farnosti , nyní je na odpočinku ve Vendryni, kde vypomáhá v tamní farnosti 
5.7. Tradiční farní den 
2.7. Slavili jsme pouť - odpust, jako host byl u nás  P. František Vrubel,  farář z Třince
17.6. Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Polskiego Zespółu Śpiewaczego „Hutnik” 
3.6. Tradiční svatodušní smažení vaječiny 
14.5. Slavnostní den pro 8 dětí - 1.Svaté Přijímání 
2.4. Koncert pasyjny - vystoupil sbor Canticum Novum 
1.4. Fatimský den - byla u nás regionální putovní socha Panny Marie Fatimské , v 16 hodin slavnostní růžencová pobožnost
1.1. Na odpolední mši svaté vystoupil pěvecký sbor PZKO Stonava s programem koled, které si s chutí všichni zazpívali 
 

2016 :

6.12. Přijel k nám Sv.Mikuláš, děti měly krátký program a obdržely pak dárky
27.11. 1. neděle adventní, tradiční svěcení adventních věnců, zahájení nového liturgického roku
25.9. - 2.10. Poutní zájezd do Svaté země - více v samostatném článku    -     fotografie ZDE
18.9. Slavili jsme výročí posvěcení farního kostela - krmáš - kiermasz - v tomto roce vyšlo výročí přesně  
11.9. Slavnostní dožínková mše svatá na poděkování Pánu za úrodu a za každodenní chléb  
5.7. se konalo tradiční farní odpoledne 
3.7. Pouť - odpust,   jako host zde byl p.Stanislaw Jochymek z Karviné. Děkujeme za pěkné mše svaté.
19.1. V neděli  bylo při mši svaté vystoupení M.Weisera s koncertem koled 
 

2015 :

Letošní již 77. výročí posvěcení našeho farního kostela jsme slavili v neděli 20.září
V neděli 5.7. odpoledne se konalo tradiční farní setkání - zahradní festyn,  již v nové pergole ve farní zahradě
Pouť ke svatým apoštolům Petru a Pavlovi - odpust jsme slavili 28.6. - jako host byl u nás p. Kalikst Jan Bernard Mryka , náš děkan a zároveň farář ze Starého Bohumína. Slavnostní mše byly jako obvykle v 8 a 10 hodin

 
Zobrazení: 60